Mascara

โดดเด้ง ออกจากพวกพิมพ์นิยม

ไม่ผิด ถ้าใครจะพอใจในความสวยแบบพิมพ์นิยม และไม่ผิดเช่นกัน ถ้าเราจะพอใจในความสวยแบบตัวเอง

ยุคนี้… ความสวยไม่มีคำว่าด้อย มีแต่คำว่าเด่น โดดเด่นด้วยมาสคาร่า ที่ปัดเน้นเอกลักษณ์ของดวงตา ให้สวยพุ่ง โดดเด้งออกจากความสวยแบบพิมพ์นิยม

โดดเด้ง ออกจากพวกพิมพ์นิยม

ไม่ผิด ถ้าใครจะพอใจในความสวยแบบพิมพ์นิยม และไม่ผิดเช่นกัน ถ้าเราจะพอใจในความสวยแบบตัวเอง

ยุคนี้… ความสวยไม่มีคำว่าด้อย มีแต่คำว่าเด่น โดดเด่นด้วยมาสคาร่า ที่ปัดเน้นเอกลักษณ์ของดวงตา ให้สวยพุ่ง โดดเด้งออกจากความสวยแบบพิมพ์นิยม

Mascara

Face

Lip