กลบนิยามความสวยเดิม เผยความเป็นตัวฉัน

นิยามความสวยแบบเดิมที่เคยทำตามกันมา จนหา ความเป็นตัวเองไม่เจอ วันนี้ถึงเวลาต้องกลบมันทิ้งไป เหมือนอย่างแป้งที่ใช้กับงานผิวเพื่อให้ความสวยแบบ ของตัวเองเผยออกมา

การเผยความเป็นตัวเอง ไม่ได้เป็นเรื่องผิว ๆ เพราะมันลึกซึ้งไปถึงตัวตนที่แท้จริงข้างใน ที่ไม่ว่าใบหน้าเราจะเป็นแบบไหน ที่สุดแล้วก็คือ เอกลักษณ์ ที่มีแค่เราที่มี

Blusher

ความสวยมีแบบเดียว?
ถึงเวลาทำให้เห็นว่ามันมีเป็นล้าน Shade

นิยามความสวยแบบเดิมที่เคยทำตามกันมา จนหาความเป็นตัวเองไม่เจอ วันนี้ถึงเวลาต้องกลบมันทิ้งไป

เหมือนอย่างแป้งที่ใช้กับงานผิว เพื่อให้ความสวยแบบของตัวเองเผยออกมา

การเผยความเป็นตัวเอง ไม่ได้เป็นเรื่องผิว ๆ เพราะมันลึกซึ้ง ไปถึงตัวตนที่แท้จริงข้างในที่ไม่ว่าใบหน้าเราจะเป็นแบบไหน ที่สุดแล้วก็คือ เอกลักษณ์ ที่มีแค่เราที่มี

Eye

Lip